ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในตำแหน่งเสมียน (ฝ่ายพิธี) จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันที่ ๔๔/๒๕๖๖

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในตำแหน่งเสมียน (ฝ่ายพิธี) จำนวน ๑ อัตรา

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบ สถานที่ และกำหนดการสอบคัดเลือก

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดประกาศฯ ในรูปแบบไฟล์ (PDF) Announcement  (TH/EN)