ขยายเวลาการเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง จนถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
ที่ ๔๓/๒๕๖๖
เรื่อง การขยายเวลาการเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง (จำนวน ๑ อัตรา)

อ่านประกาศและดาวน์โหลดใบสมัคร (ไทย)/ Dowload announcement (EN) (pdf.file)