ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเสมียน (ฝ่ายพิธี) จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่ ๔๕/๒๕๖๖

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งเสมียน (ฝายพิธี) จำนวน ๑ อัตรา

(Click here) ประกาศฯ ฉบับภาษาไทย/ Announcement EN.pdf