การเดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินส่งคนไทยจากสหรัฐฯ กลับภูมิลำเนาช่วงเดือนสิงหาคม 2563

 

กดที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดและขั้นตอนต่าง ๆ

 

สรุปขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับผู้เดินทาง