Author: Karen Kunapermsiri

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เรื่อง เลื่อนกำหนดจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ ๖/ ๒๕๖๓ ณ เมืองคิสซิมมี รัฐฟลอริดา

Read More >>

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เรื่อง เลื่อนกำหนดจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ ๔/ ๒๕๖๓ ณ เมืองไมอามี รัฐฟลอริดา

Read More >>