Author: Kasama

ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการโครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ ๑ อัตรา

Read More >>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC)

Read More >>

Thailand Halal Assembly, 14 – 16 Dec 2018 at BITEC Bangna, Bangkok

Read More >>

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC)

Read More >>

Thailand Ambassador visited Honeywell Technology Experience Center

Read More >>

ACMECS Summit Bangkok, Thailand 2018

Read More >>

Ambassador Virachai at U.S. Chamber of Commerce’s Welcome Roundtable Luncheon

Read More >>

หอการค้าสหรัฐฯ จัดเวทีภาคเอกชนต้อนรับและพูดคุยกับทูตไทยคนใหม่  

Read More >>