Author: Kasama

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเสมียน จำนวน ๑ อัตรา

Read More >>

Embassy team met BIO on how to move Bio-based Thailand forward

Read More >>

อุปทูตหารือ BIO ผลักดันเศรษฐกิจฐานชีวภาพไทย

Read More >>

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC)

Read More >>

ประกาศเรื่องการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC)

Read More >>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC)

Read More >>

Thailand Halal Assembly 2017, November 30 – December 3, 2017, Bangkok Thailand

Read More >>

Eastern Economic Corridor (EEC)

Read More >>