Author: napamasp

>> ลงทะเบียนกลับไทย / รับข่าวสารภาวะฉุกเฉิน <<

Read More >>

*ประกาศเตือน* หลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมนุม/พื้นที่เสี่ยง!

Read More >>

“ปรึกษาหมอง่าย ๆ ผ่านวิดีโอคอลจากบ้าน”

Read More >>

“ปรึกษาหมอง่าย ๆ ผ่านวิดีโอคอลจากบ้าน”

Read More >>

ข้อแนะนำสำหรับคนไทยเรื่องที่พักอาศัยในสหรัฐฯ

Read More >>

การจัดทำการบินรับส่งบุคคลกลับไทย (repatriation flight) รอบเดือน มิ.ย. 2563

Read More >>

การจัดทำการบินรับส่งบุคคลกลับไทย (repatriation flight) ครึ่งหลังของเดือน มิ.ย. 2563

Read More >>

ความคืบหน้าในการจัดทำการบินรับส่งบุคคลกลับไทย (repatriation flight)

Read More >>