Author: nuttaporn

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ (TIP) และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC)

Read More >>

ขยายระยะเวลาการรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ (TIP)

Read More >>

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

Read More >>

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC)

Read More >>

Thai Business Information Center in U.S.A. (BIC) Officer

Read More >>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

Read More >>

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ (TIP)

Read More >>

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา

Read More >>