Author: nuttaporn

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ปีงบประมาณ 2563

Read More >>

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นบุคคลช่วยงานกงสุล โครงการจัดทำบัตรประชาชนฯ (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๑ อัตรา

Read More >>

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นบุคคลช่วยงานกงสุล โครงการจัดทำบัตรประชาชนฯ (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๑ อัตรา

Read More >>

งานเลี้ยงอาหารค่ำเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันพบปะสมาคมและชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2562

Read More >>

สถานเอกอัครราชทูตฯ พบชุมชนไทยในรัฐนอร์ทแคโรไลนา วันที่ ๒๓ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

Read More >>

ประกาศแจ้งเตือนภัยพายุเฮอริเคนโดเรียน Hurricane Dorian

Read More >>

งานเลี้ยงเอกอัครราชทูตพบปะชุมชนไทย ๒๕๖๒

Read More >>

การให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมปา รัฐฟลอริดา วันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

Read More >>