Author: Panatchakorn Rochanavibhata

ประกาศ: รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในตำแหน่งบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๒ อัตรา

Read More >>

ประกาศขยายเวลาการเปิดรับสมัครบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๒ อัตรา

Read More >>

เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เยี่ยมวัดไทยในเขตกรุงวอชิงตันและพื้นที่ใกล้เคียง

Read More >>

ประกาศแจ้งปิดทำการในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 และวันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566

Read More >>

รับสมัครบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๒ อัตรา

Read More >>

ประกาศแจ้งปิดทำการในวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565

Read More >>

เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เปิดงานอบรมนวดไทยโดยสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา

Read More >>

งานวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2565 ณ วัดญาณรังษี

Read More >>