Author: Panatchakorn Rochanavibhata

ประกาศแจ้งปิดทำการในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565

Read More >>

ประกาศแจ้งเตือนภัยพายุเฮอริเคนนิโคล (Hurricane Nicole)

Read More >>

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต เรื่อง การรับสมัครบุคคลดูแลรักษาอาคารฝ่ายกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๑ อัตรา

Read More >>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๑ อัตรา

Read More >>

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลดูแลรักษาอาคารฝ่ายกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

Read More >>

ประกาศแจ้งปิดทำการในวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565

Read More >>

พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทอดกฐินประจำปี 2565

Read More >>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งบุคคลดูแลรักษาอาคารฝ่ายกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๑ อัตรา

Read More >>