ขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน

ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ออกประกาศเรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 2) ณ วันที่ 2 ก.ค. 2563 และเงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 3) ณ วันที่ 3 ส.ค. 2563 เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดออกตามความมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลประเภทต่าง ๆ ที่ได้รับอนุญาตสามารถเดินทางเข้าราชอาณาจักรได้มากขึ้น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้รับอนุมัติให้จัดทำเที่ยวบินส่งคนไทยกลับจากสหรัฐฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอน 1 บุคคลไทยที่ได้รับอนุญาตสามารถเดินทางเข้าราชอาณาจักร

1.1  บุคคลผู้มีสัญชาติไทย (ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยหรือใช้หนังสือเดินทางสหรัฐ คลิกที่นี่)
1.2  มีหนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุการใช้งาน (หรือเอกสารการเดินทางฉุกเฉิน – ETD) กรณี หนังสือเดินทางหมดอายุและต้องการเดินทางเร่งด่วน ให้ยื่นเรื่องขอเอกสารการเดินทางฉุกเฉิน – ETD ต่อสำนักงานกงสุลตามรัฐที่อยู่อาศัย (ตรวจสอบได้ที่นี่)

ขั้นตอน 2 จัดซื้อตั๋วเครื่องบินและที่พักกักตัว

2.1 จัดหาตั๋วเครื่องบิน

การเดินทางด้วย เที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (semi-commercial flight)

  • ผู้เดินทางสามารถจัดซื้อตั๋วกับสายการบินที่ร่วม semi-commercial flight หรือช่องทางอื่นได้
  • ข้อมูลการจัดซื้อตั๋วแบบ semi-commercial flight – การจัดซื้อตั๋ว [ตารางสายการบิน]
  • สำหรับการเดินทางด้วยเที่ยวบินส่งบุคคลกลับไทย (repatriation flight) – มีกำหนดถึงสิ้นเดือน มิถุนายน 2564

 

2.2 จัดหาที่พักกักตัว 

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป บุคคลสัญชาติไทยและทุกสัญชาติที่เดินทางถึงประเทศไทย จะต้องเข้ารับการกักตัวเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน ในสถานที่กักกันตัวทางเลือก (Alternative Quarantine – AQ) โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

 • ดูข้อมูลรายชื่อโรงแรมได้ที่ Alternative State Quarantine (ASQ/AQ) –  www.thaiembdc.org/asq
 • กักตัว 14 วัน ที่โรงแรมกักตัวทางเลือก (ASQ) และต้องจ่ายค่าที่พักเอง
 • ยกเว้น การเดินทางเข้าประเทศไทยภายใต้ Phuket Sandbox ให้ปฏิบัติตามหลัก Phuket Sandbox
ช่องทางการสำรองสถานที่กักกันตัวทางเลือก (Alternative Quarantine – AQ) มีดังต่อไปนี้
 • สำรอง AQ Package กับโรงแรมโดยตรง (ดูรายชื่อโรงแรมได้ที่ www.thaiembdc.org/asq)
 • สำรอง AQ Package ผ่านเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้
ทั้งนี้ ผู้เดินทางจะต้องแนบใบยืนยันการสำรองที่กักกันตัวแบบ AQ ในการขอเอกสาร COE ด้วย

 

ขั้นตอน 3 ขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of entry / COE)

ก่อนลงทะเบียนโปรดตรวจสอบหน่วยงานกงสุลในสหรัฐฯ ที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่เขตอาณาที่ท่านอาศัยอยู่ (คลิกที่นี่)

3.1 – ลงทะเบียนที่ coethailand.mfa.go.th

 • ผู้เดินทางกรอกข้อมูล และแนบไฟล์ภาพหนังสือเดินทางเข้าไปในระบบ (ใช้ไฟล์ JPEG หรือไฟล์ PDF)
 • เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผู้เดินทางจะได้รับหมายเลขอ้างอิง 6 หลัก
 • รอผลการอนุมัติ pre-approve ภายใน 3 – 7 วัน
 • คำเตือน หากอยู่ในขั้นตอนลงทะเบียน จะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้ / ในกรณีเที่ยวบินยกเลิก ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยื่นขอแก้ไข (unlock) COE ใหม่

 

3.2 – จัดหาและอัพโหลด ตั๋วเครื่องบินและที่พัก ASQ เพื่อ “ยืนยันการเดินทาง”

 

3.3 – รับหนังสือรับรอง (COE)

 • เมื่ออัพโหลดเอกสารและยืนยันการเดินทางแล้ว เจ้าหน้าที่จะออก COE ให้ภายใน 3 – 7 วัน
 • ให้ตรวจสอบผล โดยใช้หมายเลข 6 หลักได้ที่เมนู “ตรวจสอบผล”
 • ผู้ที่ได้รับอนุมัติ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เมนู “ตรวจสอบผล”
 • ผู้ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติ เจ้าหน้าที่จะติดต่อทางอีเมลเพื่อขอเอกสารเพิ่ม
 • กรณีที่เที่ยวบินยกเลิก ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยื่นขอแก้ไข (unlock)  COE ใหม่

คำแนะนำการลงทะเบียนขอรับ COE ออนไลน์ และคู่มือการลงทะเบียน

ขั้นตอน 4 ดาวน์โหลดและลงทะเบียน ThailandPlus Application

 • ผู้เดินทางดำเนินการการติดตั้งแอป ดังนี้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการใช้ ThailandPlus Application ภาษาไทย หรือ ดูวิดีโอประชาสัมพันธ์ที่นี่)
 • หลังจากได้รับ coe แล้วสามารถดาวน์โหลดและลงทะเบียนแอปพลิเคชั่น โดยใช้หมายเลข COE จาก หนังสือรับรองที่สถานเอกอัครราชทูตหรือกงสุลใหญ่ออกให้และใช้หมายเลข Refer ID (6 หลัก) ที่ออกจากระบบ COE ออนไลน์

ขั้นตอน 5 จัดหาเอกสารรับรองการไม่มีเชื้อโรคโควิด-19

 • ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป สำหรับคนไทย ยกเลิกเอกสาร fit to fly และเอกสารรับรองการไม่มีเชื้อโรคโควิด-19  ในการเดินทางเข้าประเทศไทย (ทั้งนี้ สายการบินและท่าอากาศยานอาจกำหนดให้ผู้โดยสารต้องแสดงเอกสารรับรองการไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 โปรดตรวจสอบกับสายการบินก่อนเดินทาง)
 • หากสายการบินหรือประเทศที่เดินทางผ่านกำหนด (กรุณาตรวจสอบกับสายการบินที่ท่านเดินทาง) กำหนดให้ต้องจัดหาผลตรวจ Covid-19  ท่านจะต้องจัดหาผลตรวจ COVID ที่เป็นลบ (Negative COVID-test result) ด้วยวิธี RT-PCR ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงหรือตามที่สายการบินระบุ เพื่อแสดงแก่สายการบิน

ขั้นตอน 6 จัดหาแบบฟอร์ม ต.8 

 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ต.8 (แบบฟอร์มคำถามเกี่ยวกับสุขภาพของผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร) ได้ที่ thaiembdc.org/wp-content/uploads/2020/03/T8_form.pdf
 • หรือลงทะเบียนผ่านระบบ phone application ของท่าอากาศยานไทย https://aot-app.kdlab.ai/ หลังจากเช็คอินเรียบร้อยแล้ว (คู่มือการใช้งาน AOT Airports Application เพื่อกรอกข้อมูลเอกสาร ต.8 แบบออนไลน์ ได้ที่นี่ AOT App 

 

ขั้นตอนที่ 7 เอกสารที่ต้องเตรียมในวันเดินทาง

ให้นำเป็นเอกสาร hard-copy ผู้เดินทางไม่สามารถใช้เอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น โทรศัพท์มือถือ) เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้

1. หนังสือเดินทาง (หรือเอกสารการเดินทางฉุกเฉิน – ETD)
2. ตั๋วเครื่องบิน
3. ใบจองโรงแรม ASQ
4. หนังสือรับรองการเดินทาง (COE)
5. ผลตรวจ Covid-19 กรณีที่สายการบินหรือประเทศที่เดินทางผ่านกำหนด

เมื่อเดินทางถึงไทยเอกสารที่ยื่นเพิ่มเติม ได้แก่

1. ThailandPlus Application
2. แบบฟอร์ม ต.8

 

รายละเอียดการเดินทางและคำถามที่พบบ่อย

ติดต่อซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินและเงื่อนไขการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน

หลังจากที่สถานเอกอัครราชทูตฯ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้รับทราบจำนวนโควตาและวันเดินทางแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการ จัดหาสายการบินและเส้นทางการบินที่มีความเป็นไปได้ในการดำเนินการบินในช่วงวันเดินทางที่รัฐบาลกำหนด โดยสายการบินจะเป็นผู้กำหนดอัตราค่าบัตรโดยสารเที่ยวเดียว (one way ticket) โดยที่อัตราค่าบัตรโดยสารขึ้นอยู่กับเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางจากสหรัฐฯ ไปยังประเทศไทย  สำหรับผู้ที่ถือบัตรโดยสารสายการบินที่ตรงกับ repatriation flight จะสามารถเปลี่ยนวันเวลาเดินทางให้สอดคล้องกับโควต้าที่ได้รับมอบหมายได้

สถานเอกอัครราชทูตฯ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะไม่รับผิดชอบในการซื้อ/เปลี่ยนตั๋วเครื่องบินในทุกกรณี

หากมีบัตรโดยสารเครื่องบินอยู่แล้ว สามารถเปลี่ยนตั๋วได้หรือไม่

กรณีมีบัตรโดยสารเครื่องบินอยู่แล้ว โปรดติดต่อเอเย่นต์เพื่อตรวจเช็คว่าเปลี่ยนได้หรือไม่

การติดต่อเอเย่นต์

โปรดติดต่อเอเย่นต์ที่สายการบินมอบหมายในช่องทางติดต่อที่สายการบินกำหนดแจ้งไว้เท่านั้น ท่านไม่สามารถจองผ่านช่องทางอื่นได้เนื่องจากเที่ยวบินเข้าไทยเป็นเที่ยวบินพิเศษที่ส่งคนไทยกลับเข้าประเทศ (repatriation flight) ที่มีการควบคุมจำนวน ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยในแต่ละวัน

เอกสารตรวจลงตรา (วีซ่า) ใกล้จะหมดอายุแล้ว แต่ยังไม่ได้รับอีเมลยืนยันเข้าเกณฑ์

โปรดตรวจสอบระยะเวลาที่ท่านได้รับอนุญาตจากทางการสหรัฐฯ ให้พำนักในสหรัฐฯ และหากพบว่าระยะเวลาในการพำนักใกล้จะสิ้นสุดแล้ว หรือยังไม่แน่ใจช่วงเวลาการเดินทางกลับประเทศไทย ขอให้ยื่นคำขอขยายเวลาการพำนักในสหรัฐฯ กับหน่วยงานของสหรัฐฯ ที่เว็บไซต์ http://www.uscis.gov/visit-united-states/extend-your-stay

ในเดือนต่อ ๆ ไป จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ขอหนังสือรับรองเหมือนเดิมหรือไม่

สำหรับมาตราการและข้อกำหนดการเดินทาง ขอให้ติดตามประกาศของของ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19-ศบค. [www.moicovid.com] และประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย [www.caat.or.th]

การกักกันเฝ้าระวังโรค

มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับบุคคลทุกสัญชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

บุคคลสัญชาติไทยและทุกสัญชาติที่เดินทางถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จะต้องเข้ารับการกักตัวเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วันในสถานที่กักกันตัวทางเลือก (Alternative Quarantine – AQ) โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

*ยกเว้นการเดินทางเข้าประเทศไทยภายใต้ Phuket Sandbox ให้ปฏิบัติตามหลัก Phuket Sandbox*

ช่องทางการสำรองสถานที่กักกันตัวทางเลือก (Alternative Quarantine – AQ) มีดังต่อไปนี้
1.สำรอง AQ Package กับโรงแรมโดยตรง (ดูรายชื่อโรงแรมได้ที่ www.thaiembdc.org/asq)
2.สำรอง AQ Package ผ่านเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้
ทั้งนี้ ผู้เดินทางจะต้องแนบใบยืนยันการสำรองที่กักกันตัวแบบ AQ ในการขอเอกสาร COE ด้วย

 

พื้นที่ควบคุมโรคแห่งรัฐทางเลือก (Alternative Quarantine – AQ)

หากท่านประสงค์จะเข้าพักในสถานที่ควบคุมโรคของรัฐทางเลือก (AQ) เพื่อกักตัวและเฝ้าระวังโรค ซึ่งจะต้องรับผิดชอบจัดหาสถานที่จากรายชื่อที่ผ่านการรับรองจากทางการและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ขอให้ติดต่อจองห้องพักกับ AQ โดยตรง และแจ้งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ / สถานกงสุลใหญ่ฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนออกเดินทาง

ให้มีการผ่อนคลายการทำกิจกรรมต่างๆ ในสถานกักกันตัว โดยสามารถออกนอกห้องพักได้ตามเวลาและเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ได้แก่ การใช้ห้องฟิตเนส การออกกำลังกายกลางแจ้ง การใช้สระว่ายน้ำ การปั่นจักรยานในพื้นที่ปิดและมีการควบคุม และการซื้อสินค้าและอาหารจากภายนอก

ขั้นตอนในการจองห้องพักกับ รร. ASQ

1. ให้จองห้องพักตรงกับโรงแรมฯ เมื่อทราบวันที่เดินทางถึงประเทศไทย
2. โรงแรมฯ จะแจ้งไปหน่วยงานที่ท่าอากาศยานทราบและจะส่งรถมารับที่ท่าอากาศยาน (ร.พ. คู่สัญญาจะเป็นผู้มาตรวจสุขภาพ และรักษาหากมีอาการเจ็บป่วย)
3. เมื่อจองห้องพักกับ ASQ เรียบร้อยแล้ว ให้นำหลักฐานการสำรองที่พัก อัพโหลดลงในระบบ 

รายชื่อโรงแรมที่ผ่านการตรวจประเมิน ASQ โดยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงกลาโหม สามารถสืบค้นรายชื่อ และรายละเอียดที่ปรับเพิ่ม ได้ที่

 • เว็บไซต์ www.thaiembdc.org/asq
 • เว็บไซต์ www.hsscovid.com  (โรงแรมที่ผ่านการตรวจประเมินโดย สธ. และ กลาโหม ASQ)

 

สรุปขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับผู้เดินทาง

เอกสารรับรองผลตรวจโควิด (์Negative COVID-test result)

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ยกเลิกเอกสาร fit to fly

 • สำหรับคนไทย ยกเลิกเอกสาร fit to fly และเอกสารรับรองการไม่มีเชื้อโรคโควิด-19  ในการเดินทางเข้าประเทศไทย (ทั้งนี้ สายการบินและท่าอากาศยานอาจกำหนดให้ผู้โดยสารต้องแสดงเอกสารรับรองการไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 โปรดตรวจสอบกับสายการบินก่อนเดินทาง)
 • หากสายการบินหรือประเทศที่เดินทางผ่านกำหนด (กรุณาตรวจสอบกับสายการบินที่ท่านเดินทาง) กำหนดให้ต้องจัดหาผลตรวจ Covid-19  ท่านจะต้องจัดหาผลตรวจ COVID ที่เป็นลบ (Negative COVID-test result) ด้วยวิธี RT-PCR ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงหรือตามที่สายการบินระบุ เพื่อแสดงแก่สายการบิน
 • สำหรับคนต่างชาติ ต้องแสดง 1) เอกสารที่รับรองว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ซึ่งมีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง 2) COE และ 3) ประกันสุขภาพวงเงินขั้นต่ำ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ที่ครอบคลุมการรักษาโรคโควิด-19 ในประเทศไทย เพื่อใช้ในการเดินทางเข้าประเทศไทย

 

เอกสารที่ใช้ในการเดินทางและข้อแนะนำ

เมื่อถึงวันเดินทางให้นำเอกสารดังต่อไปนี้  (ขอให้พิมพ์ hardcopy ของเอกสารทุกฉบับติดตัวไปด้วย) พร้อมสัมภาระไปเช็คอินเพื่อออกเดินทางตามปกติ โปรดเดินทางไปสนามบินล่วงหน้าก่อน เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

1)  หนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน หรือ เอกสารการเดินทางฉุกเฉิน – ETD ติดต่อสำนักงานกงสุลตามรัฐที่อยู่อาศัย (ตรวจสอบได้ที่นี่)
2)  ใบรับรองการเดินทางที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ / สถานกงสุลใหญ่ฯ
3)  ผลตรวจเชื่อโควิด กรรณีที่สายการบินหรือประเทศผ่านทางต้องการผลตรวจเชื้อโควิด 
4)  ใบ ต.8 หรือใช้ระบบ phone application

หากหนังสือเดินทางหมดอายุ

กรุณาติดต่อ สอท/สกญ ที่ดูแลเขตอาณาของท่าน ล่วงหน้าเพื่อขอรับ เอกสารการเดินทางฉุกเฉิน – ETD ติดต่อสำนักงานกงสุลตามรัฐที่อยู่อาศัย (ตรวจสอบได้ที่นี่)

ข้อแนะนำการเตรียมสัมภาระเดินทาง

ผู้ที่เดินทางเป็นหมู่คณะควรเตรียมสัมภาระเดินทางแยกรายบุคคล เนื่องจากรัฐบาลไทยจะจัดห้องกักกันตัวเพื่อควบคุมโรคแยกห้อง (ยกเว้นกรณีเด็กเล็ก) จึงอาจทำให้เกิดความไม่สะดวกหากท่านต้องหยิบสัมภาระของท่านจากกระเป๋าของผู้โดยสารท่านอื่นเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

หากท่านมีโรคประจำตัวหรือปัญหาสุขภาพ

เพื่อให้รัฐบาลไทยจัดเตรียมการอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่านที่เดินทางถึงประเทศไทยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ขอความร่วมมือท่านแจ้งเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ / สถานกงสุลใหญ่ฯ หากท่านมีโรคประจำตัวหรือปัญหาสุขภาพที่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไทยควรทราบเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (1) ผู้ป่วยอาการสาหัส อาทิ โรคมะเร็ง (2) ผู้มีอาการป่วยทางจิต (3) หญิงตั้งครรภ์ใกล้คลอด 3 วันก่อนการเดินทาง โดยขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลในประเทศไทย (หากมี) ด้วย

 

สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ

หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม ขอให้ท่านติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ที่รับผิดชอบพื้นที่ที่ท่านพำนักอยู่ ดังนี้

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
www.thaiembdc.org  อีเมล consular@thaiembdc.org

Hotline (202) 999-7690  (202) 431-0882  (202) 431-7766

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
www.thaiconsulatela.org อีเมล consular@thaiconsulatela.org
Hotline (323) 580-4222  (323) 552-3227  (747) 334-4558  (818) 292-7591

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก
www.thaiconsulatechicago.org  อีเมล info@thaiconsulatechicago.org

Hotline (773) 294-5933

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก
www.thaicgny.com อีเมล info@thaicgny.com

Hotline (212) 754-1770