ลงทะเบียนการประชุม: เอกอัครราชทูต ธานี แสงรัตน์ พบกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการไทยในสหรัฐฯ ครั้งที่ 3

เอกอัครราชทูต ธานี แสงรัตน์ พบกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการไทยในสหรัฐฯ ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00-15.30 น. (เวลา ณ กรุงวอชิงตัน)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง