กงสุลสัญจร (Mobile Consular Services)

การให้บริการกงสุลสัญจรปี 2564
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

กงสุลสัญจร (รอบพิเศษ) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 ในวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2564 วัดพุทธเมตตามหาบารมี เมือง Gautier รัฐ Mississippi

ที่อยู่ 6300 Martin Bluff Rd Gautier, MS 39553

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศให้ทราบเกี่ยวกับการให้บริการกงสุลสัญจรปี 2565 หรือความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะที่เว็บไซต์ www.thaiembdc.org/mobileconsularservices

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน (อาทิ หนังสือเดินทางยังไม่หมดอายุ ในระยะเวลาอันใกล้) พิจารณารอรับบริการกงสุลสัญจรในครั้งต่อไป (ติดตามความคืบหน้าการให้บริการกงสุลสัญจรปี 2565 ได้ที่ http://www.thaiembdc.org/mobileconsularservices และ Facebook ฝ่ายกงสุล)

ผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเดินทาง อาจพิจารณาทำหนังสือหรือเอกสารเดินทางฉุกเฉิน
โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://thaiembdc.org/th/passport/emergencytravel/

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน มีกำหนดการให้บริการกงสุลสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2564) ดังนี้

ครั้งที่ 1  วันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2564 ณ วัดพุทธรังษี เมืองไมอามี รัฐฟลอริดา (เสร็จสิ้นแล้ว)

ครั้งที่ 2 วันที่ 11 – 12 กันยายน 2564 ณ วัดพุทธดัลลัส เมืองดัลลัส รัฐเทกซัส (เสร็จสิ้นแล้ว)

ครั้งที่ 3 วันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดพุทธเมตตามหาบารมี เมืองโกติเยร์ รัฐมิสซิสซิปปี (เปิดลงทะเบียน 1 พฤศจิกายน 2564 )

การให้บริการกงสุลสัญจรของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ทั้ง 4 แห่ง (กรกฎาคม – พฤศจิกายน 2564)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ขอแจ้งดังต่อไปนี้

ระบบนัดหมายบริการกงสุลสัญจรที่วัดพุทธเมตตามหาบารมี เมือง Gautier รัฐ Mississippi  วันที่ 20- 21 พฤศจิกายน 2564 จะปิดลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น. (เวลากรุงวอชิงตัน)

• สำหรับผู้ที่ไม่มีนัดหมาย สามารถลงชื่อขอรับบริการแบบ walk-in (จำนวนจำกัดตามปริมาณที่สามารถให้บริการได้ในแต่ละวัน) ได้ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ทั้งนี้ การให้บริการแบบ walk-in จะเริ่มภายหลังจากให้บริการผู้ที่มีนัดหมายเสร็จสิ้นแล้ว

• เพื่อให้การให้บริการเป็นไปอย่างรวดเร็ว ขอให้ผู้ที่ได้รับการยืนยันนัดหมาย ตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสาร
ให้ครบถ้วนตามที่ได้รับแจ้งทางอีเมลยืนยันนัดหมาย
(หากเอกสารไม่ครบถ้วน การให้บริการอาจล่าช้ากว่าปกติ)

*หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง โดยเฉพาะอีเมลยืนยันนัดหมาย โดยหากลงทะเบียนสำเร็จ จะได้รับอีเมลยืนยันวันและเวลานัดหมายในทันที

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn