กงสุลสัญจร (Mobile Consular Services)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน มีกำหนดจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร เพื่อให้บริการทำหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชน ณ วัดอัมพวันอเมริกา เมือง Murfreesboro รัฐ Tennessee รายละเอียดดังนี้ 

๑. วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 16.00 – 18.00 น. (รอบพิเศษ สำหรับผู้ที่มีอายุ 70 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น)

๒. วันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 17.00 น. 

การลงทะเบียนนัดหมายออนไลน์ล่วงหน้าเพื่อขอเข้ารับบริการ

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเปิดระบบลงทะเบียนนัดหมายออนไลน์ให้กับผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับบริการกงสุลสัญจรในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. (เวลากรุงวอชิงตัน) และจะปิดการลงทะเบียนในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 หรือจนกว่าคิวนัดหมายเต็ม 

ทั้งนี้ หนึ่งคิวสามารถนัดหมายได้เพียงหนึ่งท่าน เมื่อทำนัดหมายสำเร็จ ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันนัดหมายสำเร็จจากระบบตอบรับอัตโนมัติทันที โดยในอีเมลจะระบุวันและเวลานัดหมายที่ท่านได้เลือกไว้ พร้อมทั้ง Checklist ของเอกสารที่ท่านจะต้องนำมายื่นในวันขอรับบริการ

 

หากหนังสือเดินทาง และบัตรประชาชนไทยของท่านหมดอายุแล้วทั้งคู่
ขอให้ท่านทำการนัดหมายออนไลน์สำหรับการทำหนังสือเดินทางเพียงอย่างเดียว โดยไม่ต้องทำนัดหมายทำบัตรประจำตัวประชาชน เนื่องจากในวันเข้ารับบริการ (หากท่านนัดหมายการทำหนังสือเดินทางสำเร็จ) เจ้าหน้าที่จะให้ท่านทำบัตรประจำตัวประชาชนก่อนการทำหนังสือเดินทาง 
 
เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องใช้สำหรับการลงทะเบียนนัดหมายออนไลน์
1. ข้อมูลบนหนังสือเดินทางไทย (หน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว)
2. ข้อมูลบนบัตรประชาชนไทย
 

การให้บริการ

1. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเปิดให้บริการกงสุลสัญจร (รอบพิเศษ) สำหรับผู้ที่มีอายุ 70 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น ในวันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 16.00 – 18.00 น. โดยไม่ต้องลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้ประสงค์ขอรับบริการจะต้องเตรียมเอกสารเพื่อขอเข้ารับบริการมาให้ครบถ้วน หากเอกสารไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ

2. ผู้ที่ได้รับการยืนยันนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการที่วัดอัมพวันอเมริกา ในวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว (Appointment Confirmed) กรุณาตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามที่ได้รับแจ้งทางอีเมล และมาแสดงตนพร้อมเอกสารก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย 30 นาที

Walk-In (เฉพาะการทำหนังสือเดินทางเท่านั้น) 

สำหรับผู้ที่ไม่มีนัดหมายล่วงหน้า สามารถลงทะเบียนขอรับบริการแบบ walk-in (เฉพาะการทำหนังสือเดินทาง) ได้ในวันที่ 30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 14.30 น. (จะแจ้งช่องทางลงทะเบียน ณ วัดอัมพวันอเมริกา ในวันดังกล่าว) โดยจำกัดจำนวน 25 คนต่อวัน ทั้งนี้ หากมีผู้ลงทะเบียนเกินกว่าที่กำหนดไว้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะทำการจับสลากเพื่อคัดเลือกผู้ที่จะได้เข้ารับบริการแบบ walk-in ในเวลา 15.00 น. ของแต่ละวัน และจะเริ่มให้บริการสำหรับกลุ่ม walk-in หลังจากให้บริการผู้ที่มีนัดหมายเสร็จสิ้นแล้ว

ศึกษาและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
– งานหนังสือเดินทาง: https://thaiembdc.org/th/passport/
โทรศัพท์ (202) 640-5310 อีเมล passport@thaiembdc.org
– งานบัตรประชาชน: https://thaiembdc.org/th/consularservice/idcard/
โทรศัพท์ (202) 640-5328 อีเมล idcard@thaiembdc.org
– ประชาสัมพันธ์: https://thaiembdc.org
โทรศัพท์ (202) 684-8493 อีเมล consular@thaiembdc.org

Line official: @thaiembdc


สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศให้ทราบเกี่ยวกับการให้บริการกงสุลสัญจรปี ๒๕๖๖ หรือความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะที่เว็บไซต์  http://www.thaiembdc.org/mobileconsularservices และ Facebook ฝ่ายกงสุล)

ผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเดินทาง อาจพิจารณาทำหนังสือหรือเอกสารเดินทางฉุกเฉิน
โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://thaiembdc.org/th/passport/emergencytravel/

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน มีกำหนดการให้บริการกงสุลสัญจร ประจำปี 2566 ดังนี้

ครั้งที่ 1  วันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดพุทธนานาชาติ-ออสติน เมืองเดล วาเล รัฐเท็กซัส เสร็จสิ้นแล้ว

ครั้งที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2566 ณ วัดพุทธบูชา เมืองดีเคเตอร์ รัฐจอร์เจีย เสร็จสิ้นแล้ว

ครั้งที่ 3 วันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2566 ณ วัดฟลอริดาพุทธาราม เมือง Navarre รัฐ Florida เสร็จสิ้นแล้ว

ครั้งที่ 4 วันที่ 29 กันยายน – 1 ตุลาคม 2566 ณ วัดอัมพวันอเมริกา เมือง Murfreesboro รัฐ Tennessee