กงสุลสัญจร Atlanta, GA (I.D.)

ขณะนี้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้ปิดลงทะเบียนนัดหมายแล้ว หากท่านมีความประสงค์จะยื่นขอทำบัตรประชาชน ท่านสามารถทำการ Walk in ได้ ในวันที่ 11 ม.ค. 63 เวลา 15.00 น. และวันที่ 12 ม.ค. 63 เวลา 15.00 น. และกรุณาเตรียมเอกสารมาให้ครบถ้วน มิเช่นนั้นอาจทำให้ไม่สามารถรับบริการได้ ขอบคุณค่ะ