กงสุลสัญจร Atlanta, GA (P.P.)

ขณะนี้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้ปิดลงทะเบียนนัดหมายแล้ว หากท่านมีความประสงค์จะยื่นขอต่ออายุหนังสือเดินทาง ท่านสามารถทำการ Walk inได้ ในวันที่ 11 ม.ค. 63 เวลา 15.00 น. และวันที่ 12 ม.ค. 63 เวลา 15.00 น. และกรุณาเตรียมเอกสารมาให้ครบถ้วน มิเช่นนั้นอาจทำให้ไม่สามารถรับบริการได้ ขอบคุณค่ะ