กงสุลสัญจร Dallas, TX (I.D.)

ขณะนี้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้ปิดรับการลงทะเบียนนัดหมายกงสุลสัญจรเพื่อทำบัตรประชาชน ณ วัดพุทธดัลลัส DALLAS, TX ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว

การให้บริการสำหรับ Walk – in จะเริ่มภายหลังการให้บริการแก่ผู้มีนัดหมายเสร็จสิ้น โดยจะเริ่มลงทะเบียน 15.00 น. ในแต่ละวันค่ะ  

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

20-Sep-201920-Sep-2019

 

ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015