กงสุลสัญจร Houston, TX (I.D.)

ขณะนี้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้ปิดรับการลงทะเบียนนัดหมายกงสุลสัญจรเพื่อต่ออายุบัตรประชาชนไทย ณ วัดพุทธาวาส Houston.TX ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

20-Sep-201920-Sep-2019

 

ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015