กงสุลสัญจร Houston, TX (I.D.)

ขณะนี้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนนัดหมายกงสุลสัญจรเพื่อต่ออายุบัตรประชาชนไทย ณ วัดพุทธาวาส Houston.TX