กงสุลสัญจร Houston, TX (P.P.)

ขณะนี้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนนัดหมายกงสุลสัญจรเพื่อทำหนังสือเดินทาง ณ วัดพุทธาวาส Houston, TX