กงสุลสัญจร Miami, FL (I.D.)

ขณะนี้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนนัดหมายกงสุลสัญจรเพื่อทำบัตรประชาชน ณ วัดพุทธรังษี Miami, FL

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

26-Feb-202025-Feb-2020

 

ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015