กงสุลสัญจร Miami, FL (I.D.)

ขณะนี้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้ปิดรับการลงทะเบียนนัดหมายกงสุลสัญจรเพื่อทำบัตรประชาชน ณ วัดพุทธรังษี Miami, FL ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2562 เรียบร้อยแล้ว

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

20-Sep-201919-Sep-2019

 

ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015