กงสุลสัญจร Miami, FL (P.P.)

ขณะนี้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนนัดหมายกงสุลสัญจรเพื่อทำหนังสือเดินทาง ณ วัดพุทธรังษี Miami, FL

 

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

26-Feb-202026-Feb-2020

 

ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015