กงสุลสัญจร Montgomery, AL (P.P.)

ขณะนี้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้ปิดรับการลงทะเบียนนัดหมายกงสุลสัญจรเพื่อทำหนังสือเดินทาง ณ วัดวัดมอนต์โกเมอรี่ พุทธาราม Montgomery, AL ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน, 2562 เรียบร้อยแล้ว

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

20-Sep-201920-Sep-2019

 

ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015