ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

18-Nov-201917-Nov-2019

 

ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015