ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

28-Jan-202028-Jan-2020

 

ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015