ติดต่อเรา

สถานเอกอัครราชทูต (Wisconsin Ave.)

1024 Wisconsin Ave. N.W.,
Washington, DC 20007

โทรศัพท์: 202-944-3600
โทรสาร: 202-944-3611
Email:

จ. – ศ. 9.00 น. – 12.30 น. และ 14.00 น. – 17.00 น.

(ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ที่ทำการกงสุล (Kalorama Rd.)

2300 Kalorama Rd. N.W.,
Washington, DC 20008

โทรศัพท์: 202-684-8493
โทรสาร: 202-459-9536
Email:

จันทร์-ศุกร์ : ยื่นเอกสารด้วยตนเอง เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

(ยกเว้นวันหยุดราชการ)