ความตกลง Trans-Pacific Partnership (TPP)

TPP flags 1

รายงานพิเศษความตกลง TPP

ข้อมูลพืันฐาน และรายงานที่น่าสนใจ (จัดทำโดย สนง.พาณิชย์ใน ตปท. ณ กรุงวอชิงตัน)

♦ สหรัฐฯ เผยแพร่ข้อมูลความตกลง TPP

♦ กำหนดเวลา

รายงานที่น่าสนใจอื่นๆ 

♦ TPP: ผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ด้านสินค้าเกษตรกรรม (จัดทำโดย USDA)

♦ TPP: Made in America (จัดทำโดย USTR)

♦ TPP: Potential Macroeconomic Implications of the TPP (จัดทำโดย World Bank)

 

รายงานสถานะล่าสุดความตกลง TPP

 

  • สามารถอ่านรายงานสถานะล่าสุด TPP ฉบับปี 2558 เพิ่มเติม ที่นี่