ข้าราชการ

 

1 H.E. Mr. Thani Thongphakdi
ธานี ทองภักดี
Ambassador
เอกอัครราชทูต

2

Ms. Boosara Kanchanalai
บุศรา กาญจนาลัย
Minister
อัครราชทูต

3

Ms. Chuliepote Isarankura Na Ayudhaya
จุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยธุธยา
Minister Counsellor
อัครราชทูตที่ปรึกษา

4

Ms. Waramon Waruttama
วรมน วรุตตมะ
Minister Counsellor
อัครราชทูตที่ปรึกษา

5

Ms. Pimpen Thanakhun
พิมพ์เพ็ญ ธนาคุณ
Minister Counsellor
อัครราชทูตที่ปรึกษา
6 Ms. Rachada Suthepakul
รัชดา สุเทพากุล
Counsellor
ที่ปรึกษา
7 Ms. Patreya Wattanasin
ภัทรียา วัฒนสิน
Counsellor
ที่ปรึกษา
8 Mr. Charubhumi Ruangsuwan
จารุภูมิ เรืองสุวรรณ
Counsellor
ที่ปรึกษา
9 Ms. Napamas Panyatrong
นภามาศ ปัญญาตรง
Counsellor
ที่ปรึกษา
10 Mr. Panupat Chavananikul
ภาณุภัทร ชวนะนิกุล
Counsellor
ที่ปรึกษา
11 Mr. Paween Tanarat
ปวีณ ธนรัช
Counsellor
ที่ปรึกษา
12 Mr. Somsak Thanawong
สมศักดิ์ ฐานะวงศ์
First Secretary
เลขานุการเอก
13 Mr. Chawalit Chupawa
ชวลิต ชุปวา
First Secretary
เลขานุการเอก
14 Mrs. Nathicha Rattanachote
ณฐิชา รัตนโชติ
Second Secretary
เลขานุการโท