ข้าราชการ

1    – Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary

2

Ms. Boosara Kanchanalai
บุศรา กาญจนาลัย
Chargé d’Affaires, a.i.

3

Mr. Kitinai Nutakul
กิตินัย นุตกุล
Minister Counsellor

4

Ms. Siranee Saenrach
ศิราณี แสนราช
Minister Counsellor

5

Mr. Vorapun Srivoranart
วรพันธุ์ ศรีวรนารถ
Minister Counsellor

6

Mr. Phisek Panupat
ภิเษก ภาณุภัทร
Counsellor
7 Ms. Rachada Suthepakul
รัชดา สุเทพากุล
Counsellor
8 Ms. Patreya Wattanasin
ภัทรียา วัฒนสิน
Counsellor
9 Mr. Charubhumi Ruangsuwan
จารุภูมิ เรืองสุวรรณ
Counsellor
10 Mr. Panupat Chavananikul
ภาณุภัทร ชวนะนิกุล
Counsellor
11 Mr. Paween Tanarat
ปวีณ ธนรัช
Counsellor
12 Mr. Chawalit Chupawa
ชวลิต ชุปวา
First Secretary
13 Mrs. Rossarin Mungjittamman
รสริน มุ่งจิตธรรมมั่น
Second Secretary

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

17-Jul-201917-Jul-2019

 

ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015