ข้าราชการ

1 H.E. Mr. Thani Thongphakdi
ธานี ทองภักดี
Ambassador

2

Ms. Boosara Kanchanalai
บุศรา กาญจนาลัย
Minister

3

Ms. Chuliepote Isarankura Na Ayudhaya
จุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยธุธยา
Minister Counsellor

4

Ms. Siranee Saenrach
ศิราณี แสนราช
Minister Counsellor

5

Mr. Vorapun Srivoranart
วรพันธุ์ ศรีวรนารถ
Minister Counsellor
6 Ms. Rachada Suthepakul
รัชดา สุเทพากุล
Counsellor
7 Ms. Patreya Wattanasin
ภัทรียา วัฒนสิน
Counsellor
8 Ms. Napamas Panyatrong
นภามาศ ปัญญาตรง
Counsellor
9 Mr. Charubhumi Ruangsuwan
จารุภูมิ เรืองสุวรรณ
Counsellor
10 Mr. Paween Tanarat

ปวีณ ธนรัช

Counsellor
11 Mr. Panupat Chavananikul
ภาณุภัทร ชวนะนิกุล
Counsellor
12 Mr. Chawalit Chupawa
ชวลิต ชุปวา
First Secretary
13 Mrs. Rossarin Mungjittamman
รสริน มุ่งจิตธรรมมั่น
Second Secretary

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

29-Jan-202028-Jan-2020

 

ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015