วันหยุดราชการ

 วันหยุดราชการประจำปี 2560

No. Day Date/Month/Year Public Holiday
1 วันจันทร์ 2 มกราคม 2560 หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ (TH/U.S.)
2 วันอังคาร 3 มกราคม 2560 หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ (TH)
3 วันจันทร์ 16 มกราคม 2560 Martin Luther King Day  (U.S.)
4 วันจันทร์ 13 กุมภาพันธ์ 2560 หยุดชดเชยวันมาฆบูชา  (TH)
5 วันจันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2560 President Day (Washington’s Birthday)  (U.S.)
6 วันพฤหัสบดี 6 เมษายน 2560 วันจักรี (TH)
7 วันศุกร์ 14 เมษายน 2560 วันสงกรานต์ (TH)
8 วันศุกร์ 5 พฤษภาคม 2560 วันฉัตรมงคล (TH)
9 วันพุธ 10 พฤษภาคม 2560 วันวิสาขบูชา (TH)
10 วันจันทร์ 29 พฤษภาคม 2560 Memorial Day  (U.S.)
11 วันอังคาร 4 กรกฎาคม 2560 Independence Day  (U.S.)
12 วันจันทร์ 10 กรกฎาคม 2560 หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา  (TH)
13 วันจันทร์ 14 สิงหาคม 2560 หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (วันแม่แห่งชาติ) (TH)
14 วันจันทร์ 4 กันยายน 2560 Labor Day  (U.S.)
15 วันจันทร์ 9 ตุลาคม 2560 Columbus Day  (U.S.)
16 วันจันทร์ 23 ตุลาคม 2560 วันปิยมหาราช (TH)
17 วันศุกร์ 10 พฤศจิกายน 2560 Veterans Day  (U.S.)
18 วันพฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2560 Thanksgiving Day  (U.S.)
19 วันอังคาร 5 ธันวาคม 2560 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (วันพ่อแห่งชาติ) (TH)
20 วันจันทร์ 25 ธันวาคม 2560 Christmas Day  (U.S.)

Remark: U.S. – วันหยุดของสหรัฐฯ / TH – วันหยุดของไทย

 

Featured Videos

Latest Tweets

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

22-Jan-201922-Jan-2019
ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015