ห้องสมุด

library logoห้องสมุดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เป็นห้องสมุด เฉพาะทาง” ที่รวบรวมหนังสือ สิ่งตีพิมพ์ และข้อมูลในระบบดิจิตอล เกี่ยวกับประเทศไทยและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา

หนังสือเหล่านี้ได้รับการรวบรวมและสะสมมาเป็นเวลานาน บางเล่มตั้งแต่ช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ ในช่วงเริ่มต้น หนังสือเหล่านี้ยังไม่ได้รับการจัด “ระบบห้องสมุด” ที่เป็นกิจจะลักษณะและไม่สะดวกต่อการสืบค้น จนกระทั่งในปีพุทธศักราช 2551 อันเป็นโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ 175 ปีของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา

ห้องสมุดสถานเอกอัครราชทูตฯ จัดเป็นห้องสมุดขนาดเล็ก ประกอบด้วยหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนประมาณ 1,400 เล่ม ส่วนใหญ่เป็นหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย ศิลปะไทย พุทธศาสนา พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา ในบรรดาหนังสือเหล่านี้มีอยู่หลายเล่มที่เป็นหนังสือหายากและทรงคุณค่า หนังสือและเอกสารต่าง ๆ โดยมุ่งเพิ่มจำนวนหนังสือและสิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับประเทศไทยและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา

สำหรับผู้ที่สนใจค้นคว้า/เยี่ยมชมห้องสมุด 
เปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
อีเมล์ information@thaiembdc.org

ที่ตั้ง
1024 Wisconsin Ave., N.W. Suite 401
Washington, D.C. 20007

e-book

 

 

 

 

 

 

 

 

 

books