อุปทูต

บุศรา กาญจนาลัย

นางสาวบุศรา กาญจนาลัย อัครราชทูต และรองหัวหน้าคณะผู้แทน  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๑

ก่อนหน้านี้ นางสาวบุศราฯ เคยดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ รองกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน และอัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์   นางสาวบุศราฯ ยังได้เคยประจำการในสหรัฐอเมริกามาแล้ว  ระหว่างปี ๒๕๓๗-๒๕๔๐  โดยดำรงตำแหน่ง กงสุล ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ค

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

18-Jul-201917-Jul-2019

 

ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015