อัครราชทูต

บุศรา กาญจนาลัย

นางสาวบุศรา กาญจนาลัย อัครราชทูต และรองหัวหน้าคณะผู้แทน  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๑

ก่อนหน้านี้ นางสาวบุศราฯ เคยดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ รองกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน และอัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์   นางสาวบุศราฯ ยังได้เคยประจำการในสหรัฐอเมริกามาแล้ว  ระหว่างปี ๒๕๓๗-๒๕๔๐  โดยดำรงตำแหน่ง กงสุล ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ค

Latest Tweets

  • On 18 March 2019, Charge d'affaires Boosra Kanchanalai led officers and their family members, as well as staffs o… https://t.co/acQYqXK9By

  • เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 62 อุปทูต บุศรา กาญจนาลัย พร้อมข้าราชการทีมประเทศไทยและครอบครัว เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ… https://t.co/VbibFqYG9J

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

21-Mar-201920-Mar-2019

 

ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015