เอกอัครราชทูต

 

นายวีรชัย พลาศรัย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

 

การศึกษา

  1. Licence en Droit, Université de Paris X (Nanterre) สาธารณรัฐฝรั่งเศส
  2. MaÎtrise en Science Politique, Université de Paris X (Nanterre) สาธารณรัฐฝรั่งเศส
  3. Doctorat de 3ème cycle, Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne สาธารณรัฐฝรั่งเศส
  4. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2550

 

ประวัติการรับราชการ

พ.ศ. 2530 ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การทูต 4 กองแอฟริกาและประเทศกลุ่มอาหรับ กรมการเมือง
พ.ศ. 2531 ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การทูต 4 กองกฎหมาย กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
พ.ศ. 2532 ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การทูต 5 กองกฎหมาย กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
พ.ศ. 2533 ดำรงตำแหน่ง เลขานุการโท (เจ้าหน้าที่การทูต 5) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
พ.ศ. 2534 ดำรงตำแหน่ง เลขานุการเอก (เจ้าหน้าที่การทูต 6) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
พ.ศ. 2537 ดำรงตำแหน่ง นิติกร 6 กองกฎหมาย กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การทูต 7 กองสนธิสัญญา กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
พ.ศ. 2541 ดำรงตำแหน่ง โอนไปรับราชการที่กระทรวงพาณิชย์ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ 8
คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก ณ นครเจนีวา
พ.ศ. 2544 ดำรงตำแหน่ง โอนมารับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศในตำแหน่งผู้อำนวยการกอง
(เจ้าหน้าที่การทูต 8) กองสนธิสัญญา กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
พ.ศ. 2547 ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดี (นักบริหาร 9) กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
พ.ศ. 2549 ดำรงตำแหน่ง อธิบดี (นักบริหาร 10) กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
พ.ศ. 2550 ดำรงตำแหน่ง อธิบดี (นักบริหาร 10) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
พ.ศ. 2551 ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง (เจ้าหน้าที่การทูต 10) สำนักงานปลัดกระทรวง
ดำรงตำแหน่ง อธิบดี (นักบริหาร 10) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
11 ธ.ค. 2551 ดำรงตำแหน่ง อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
พ.ศ. 2552 ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
พ.ศ. 2558 ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2561– ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกา

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

1.  ตริตาภรณ์มงกุฎไทย เมื่อ 5 ธันวาคม 2535
2.  ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย เมื่อ 5 ธันวาคม 2538
3.  ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก เมื่อ 5 ธันวาคม 2543
4.  ประถมาภรณ์มงกุฎไทย เมื่อ 5 ธันวาคม 2547
5.  ประถมาภรณ์ช้างเผือก เมื่อ 5 ธันวาคม 2550
6.  มหาวชิรมงกุฎ เมื่อ 5 ธันวาคม 2553
7.  เหรียญจักรพรรดิมาลา เมื่อ 5 ธันวาคม 2555
8.  มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก เมื่อ 5 ธันวาคม 2558

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ
Knight Grand Cross of the Order of the Orange-Nassau

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2557

Latest Tweets

  • On 18 March 2019, Charge d'affaires Boosra Kanchanalai led officers and their family members, as well as staffs o… https://t.co/acQYqXK9By

  • เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 62 อุปทูต บุศรา กาญจนาลัย พร้อมข้าราชการทีมประเทศไทยและครอบครัว เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ… https://t.co/VbibFqYG9J

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

21-Mar-201920-Mar-2019

 

ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015