เอกอัครราชทูต

ธานี ทองภักดี
เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

ประวัติ

สุนทรพจน์และคำกล่าว

Picture1 คำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มลรัฐแมริแลนด์
Picture1 คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
Picture1 คำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ วัดนวมินทรราชูทิศเฉลิมพระเกียรติ เมืองเรย์นแฮม (นครบอสตัน) มลรัฐแมสซาชูเซตส์
Picture1 สารแสดงความยินดีในโอกาสที่สมาคมไทยเท็กซัสตอนเหนือ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารวัดพุทธดัลลัส และชุมชนไทย กำหนดจัดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมและอาหารไทย วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559 ณ วัดพุทธดัลลัส มลรัฐเท็กซัส
Picture1 ปีติพจน์งานฉลองครบรอบ 40 ปี แห่งการก่อตั้งสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
Picture1

ทูตไทยมอง “สัมพันธ์ไทย-สหรัฐ”, หนังสือพิมพ์มติชน, วันที่ 6 ธันวาคม 2558

Picture1 พิธีเปิดการประชุมเจ้าอาวาสประจำปี ครั้งที่ 24/2558 สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐฯ วันที่ 10 ตุลาคม 2558 ณ วัดสัทธาธรรม เมืองแซน แอนโตนิโอ มลรัฐเท็กซัส
Picture1 ปีติพจน์งานสมโภชวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ครบ 40 ปี งานฉลองสัญญาบัตรพัดยศ พระวิเทศธรรมรังษี เจ้าอาวาสวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชมงคลรังษี และงานทำบุญธรรมสมโภชอายุวัฒนมงคลครบ 90 ปี พระราชมงคลรังษี วันที่ 3-7 มิถุนายน 2558 ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มลรัฐแมรี่แลนด์
Picture1 คำกล่าวสดุดีถวายพระพรชัยมงคล ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วันที่ 5 เมษายน 2558 ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มลรัฐแมรี่แลนด์
Picture1 ถ้อยแถลงของนายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ในโอกาสยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อนาย Barack H. Obama ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา

 

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

02-Apr-202002-Apr-2020

 

ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015