พิศาล มาณวพัฒน์

H.E.-Mr.Pisan-MANAWAPAT1-new

นายพิศาล มาณวพัฒน์
เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี

นายพิศาล มาณวพัฒน์ ได้เดินทางมาถึงกรุงวอชิงตัน ดีซี ค่ำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 พร้อมนางวัญจนา คู่สมรสเพื่อรับหน้าที่เป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกา คนที่ 44

ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา นายพิศาลได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูต ประจำประเทศเบลเยียม ลักเซมเบอร์ก และ สหภาพยุโรป (2550-2554) อินเดีย (2554-2556) และแคนาดา (2556-2558) ตามลำดับ

นายพิศาล เป็นคนกรุงเทพฯ เรียนหนังสือตั้งแต่ชั้นประถม 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยและโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา จากนั้นสอบได้ทุนรัฐบาลไทยตามความต้องการของกระทรวงการต่างประเทศไปเรียนต่อ ที่สหราชอาณาจักร หรืออังกฤษ ที่ สำนักเศรษฐศาสตร์ลอนดอน มหาวิทยาลัยลอนดอนจนจบปริญญาตรีเกียรตินิยมด้านเศรษฐศาสตร์และปริญญาโทด้าน เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศในปี 2523 และ 2524 ตามลำดับ และสำเร็จวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 4616 ในปี 2546

เริ่มรับราชการกระทรวงการต่างประเทศที่สำนักงานเลขาธิการอาเซียน หรือกรมอาเซียนในปัจจุบันอยู่ 3 ปี ต่อมา ย้ายไปกรมการเมือง และเป็น เลขานุการปลัดกระทรวงฯ ก่อนออกประจำการครั้งแรกที่ กรุงวอชิงตัน ดีซี ( 2529-2533) โดยในปีแรกได้มีโอกาสไปทำงานเป็นผู้ช่วยวุฒิสมาชิก และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในรัฐสภาคองเกรสของสหรัฐฝ่ายละ 6 เดือน ทำให้นายพิศาลได้มีความเข้าใจในการทำงาน บทบาทสถาบันการเมือง การล็อบบี้ และการแบ่งคานอำนาจภายในกรุงวอชิงตันที่มีผลกระทบถึงทุกมุมโลก นับเป็นประสบการณ์ล้ำค่าเป็นประโยชน์ติดตามตัวในการทำงานทุกแห่งมาจน ปัจจุบัน

ในปี 2534-2535 ได้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายอาสา สารสิน) ก่อนไปประจำการที่สถานทูตไทยประจำประเทศมาเลเซียในปี 2538 ได้เป็นผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่และฝึกอบรม จากนั้นได้เลื่อนเป็นรองอธิบดีกรมเอเซียตะวันออก ทำหน้าที่อยู่ 2 ปี ก่อนออกประจำการครั้งที่สามไปเป็นอัครราชทูต ที่กรุงโตเกียว (2542-2545)

ในปี 2545 เมื่ออายุได้ 45 ปี ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็นเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงฯ  ดูแลการปฏิรูประบบราชการไทยในต่างประเทศ ตามนโยบายทีมประเทศไทยที่เอกอัครราชทูตทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมทำงานแบบ บูรณาการร่วมกับผู้แทนทุกหน่วยราชการในประเทศ  ในปีต่อมาเมื่อประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค หรือกลุ่มความร่วมมือในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก จึงได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทำหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสของไทย รับผิดชอบการขับเคลื่่อนความร่วมมือด้านสารัตถะทั้งหมด

นายพิศาลดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 3 ปีเต็ม ในช่วง 2547- 2550 ดูแลความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับทุกประเทศ นอกจากนั้น ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคณะเจรจาการจัดทำความตกลงหุ้นส่วน เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่นตั้งแต่ต้นจนสำเร็จเรียบร้อยเป็นเวลา 5 ปี ในช่วงที่อยู่กระทรวงการต่างประเทศ

นายพิศาล ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภาณ์ชั้นสูงสุด คือ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเบลเยียม และพระเจ้าจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น

เอกอัครราชทูตพิศาลสมรสกับนางวัญจนา มีบุตรีหนึ่งคน

(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558)