สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา


วันที่ 14 เมษายน 2558 : พบปะเจ้าหน้าที่จาก University of Missouri, Kansas City (UMKC)

 สนร image_mini

Hilary Holden (Senior Enrollment Advisor จาก International Student Affairs Office) และ Tara McGuffin (Admission Coordinator) ได้เข้าพบทีม สนร. เพื่อร่วมประชุมและแนะนำ UMKC มหาวิทยาลัยของรัฐอีกแห่งที่โดดเด่นด้านการสอน ทั้งทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีหลักสูตรหลากหลาย (13 คณะ / มากกว่า 50 programs / 125 academic areas) ปัจจุบันมีนักศึกษากว่า 15,000 คน เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 1,200 คน จาก 73 ประเทศ

การสมัครเข้าศึกษาผู้สมัครระดับ Undergraduate ต้องมีคะแนน TOEFL 500 paper/61 Internet หรือ IELTS 5.5 (ระดับ Graduate ต้องมีคะแนน TOEFL 550 paper/79 Internet หรือ IELTS 6.0) นอกจากนี้ UMKC ยังมีหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษทั้งก่อนเข้าศึกษา และ/หรือควบคู่กับการศึกษาระดับอุดมศึกษาอีกด้วย