การจัดซื้อ-จัดจ้าง

ราคากลาง ปีงบประมาณ 2562

 

ราคากลาง ปีงบประมาณ 2561

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง 

Latest Tweets

  • Statement from the Royal Thai Embassy in Washington, D.C. on the Passing of His Excellency Virachai Plasai, Ambassa… https://t.co/S0egerYVkx

  • แถลงการณ์ของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน เรื่อง นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ถึงแก่กรรม… https://t.co/lgHnz0Bkpx

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

19-Mar-201918-Mar-2019

 

ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015