สาระกงสุลน่ารู้ ฉบับที่ 3/2559

การขอใบเกิดไทยในสหรัฐอเมริกา ทำได้อย่างไร?

หากนึกถึงครอบครัวไทยในสหรัฐอเมริกา ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้ง 50 มลรัฐ และกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. นั้น มีจำนวนอยู่ไม่น้อยเลย จึงอาจทำให้หลาย ๆ ท่าน และหลาย ๆ ครอบครัวที่มีความต้องการที่จะยื่นขอใบเกิด หรือสูติบัตรไทยให้กับบุตรตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อเป็นเอกสารเริ่มต้นในการเป็นบุคคลสัญชาติไทย ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ ก็อาจมีการตั้งคำถามตามมาว่า การขอใบเกิดไทยจะมีความยุ่งยากหรือจะต้องยื่นขอเอกสารอย่างไร? และควรยื่นเอกสารกับฝ่ายกงสุล ที่สถานทูตในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. หรือสามารถยื่นที่สถานกงสุญใหญ่ของไทยใด ๆ

ในสหรัฐก็ได้ ? วันนี้ฝ่ายกงสุลมีข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นขอใบเกิดไทยฉบับย่อ มานำเสนอค่ะ

 

3 ขั้นตอนที่คุณควรคำนึงถึง :
1.) บุตรของท่านเกิดที่มลรัฐใด? ให้คุณติดต่อฝ่ายกงสุลมลรัฐที่ดูแลเขตอาณานั้น คุณสามารถดูขอบเขตอาณาของฝ่ายกงสุล หรือสถานกงสุลใหญ่ ตามมลรัฐหลักๆ ดังนี้ค่ะ

  • สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน โทรศัทพ์ (202)640-5325
  • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส โทรศัพท์ (323)962-9574-77
  • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก โทรศัพท์ (312)664-3129 , 664-3110, 664-3124
  • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก โทรศัพท์ (212)754-1770, 754-2536-8, 754-1896
    (กรุณาเลือกสำนักงานจากเมนูด้านล่างเพื่อตรวจสอบอาณาเขตมลรัฐที่สำนักงานสถานทูตหรือกงสุลใหญ่รับผิดชอบ)

กรุณาคลิกที่ลิงค์เพื่อแสดงภาพแผนที่อาณาเขตมลรัฐที่รับผิดชอบ 

>> ภาพจากเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก

Judis

2.) อ่านขั้นตอนการยื่นเอกสาร และเตรียมเอกสาร จากเว็บไซด์ของสถานทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ที่รับผิดชอบ :

 

3.) ส่งเอกสารที่เตรียมทั้งหมดถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล งานทะเบียนราษฏร์ ทางไปรษณีย์ หรือหากมีคำถามเพิ่มเติมก่อนส่งเอกสาร ขอความกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ หรืออีเมล์

เพียงคุณปฏิบัติตาม 3 ขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้ คุณจะสามารถยื่นขอใบเกิดไทย ได้อย่างถูกต้องและช่วยประหยัดเวลามากขึ้น ทางฝ่ายกงสุลหวังใจว่าข้อมูลเบื้องต้นนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ท่าน และครอบครัวได้บ้าง ไม่มากก็น้อย

 

ณัฐพร – ผู้รายงาน
24 กุมภาพันธ์ 2559