สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด “บันทึกงาน ของในหลวง” จำนวน ๓๒ ตอน

เนื่องในโอกาส “การฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สถานีโทรทัศน์ทุกช่องร่วมกับ สำนักราชเลขาธิการได้นำสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด “บันทึกงาน ของในหลวง” จำนวน ๓๒ ตอน ความยาวตอนละประมาณ ๓ นาที ที่ทุกสถานีได้ร่วมกันจัดทำและเผยแพร่ เพื่อให้ชาวไทยในทุกหนแห่ง ทุกประเทศ ได้ร่วมรับรู้ถึงพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลากหลายแง่มุม รวมถึงภาพ/วิดีทัศน์ การทรงงานของในหลวง

 

วีดีโอ


“บันทึกงานของในหลวง”

Youtube สํานักราชเลขาธิการ OHM | Published on May 12, 2016
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง บันทึกงานของในหลวง จำนวน ๓๒ ตอน

ชมสารคดีบันทึกงานของในหลวงทั้ง ๓๒ ตอน ได้ที่
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxatqSoIl-5Eda99ZQ7cz1R5PSRDUaeCZ

 

ที่มา: สํานักราชเลขาธิการ OHM