วันรวมญาติผู้สืบเชื้อสายจากแฝดสยามอิน-จัน ครั้งที่ 27 ณ โบสถ์เฟริสต์แบพติสท์เฟลโลว์ชิพฮอลล์ เมืองเมาน์ทแอรี มลรัฐนอร์ธแคโรไลนา

1

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 อัครราชทูตภัทราวรรณ เวชชศาสตร์ เป็นประธานในงานวันรวมญาติผู้สืบเชื้อสายจากแฝดสยามอิน-จัน ครั้งที่ 27 ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีในวันเสาร์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม ณ โบสถ์เฟริสต์แบพติสท์เฟลโลว์ชิพฮอลล์ เมืองเมาน์ทแอรี มลรัฐนอร์ธแคโรไลนา ซึ่งเป็นเมืองที่อินและจันใช้ชีวิตกว่า 30 ปี หลังสมรสกับชาวอเมริกันและมีบุตรหลานทายาทสืบสกุลบังเกอร์จนถึงปัจจุบันกว่า 1,500 คน  โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันได้สนับสนุนกิจกรรมวันรวมญาติดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งจัดอาหารไทย นิทรรศการ หนังสือและสิ่งพิมพ์นำเที่ยวประเทศไทยและของที่ระลึกไทยๆ มี น.อ.สุรพงษ์ เบ็ญจมาตร รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ  น.อ. อนุรักษ์ ศิริวงศ์ รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ และนายกฤษฎา ธาราสุข อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้เข้าร่วมงานซึ่งเป็นส่วนใหญ่เป็นทายาทรุ่นที่ 4 และ 5 และรุ่นที่ 6 ที่เป็นเด็กเล็กกว่า 200 คนซึ่งต่างให้ความสนใจประเทศไทยมาก และมีผู้หลักผู้ใหญ่ของทางการท้องถิ่นได้แก่ นายเดวิด โรว์  นายดีน บราว์นและนางเชียร์เลย์ บริงเคลย์ นายกและผู้ช่วยนายกเทศมนตรีเมืองเมาน์ทแอรี และนายแรนดี คอลลินส์ ประธานหอการค้าเมืองเมาน์ทแอรี รวมทั้งชุมชนคนไทยทั้งจากในและนอกมลรัฐนอร์ธแคโรไลนา ตลอดจนสื่อมวลชนท้องถิ่นทั้งหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์สนใจรายงานข่าวและเข้าร่วมงานจำนวนมาก​

2

 

4

5

 

6

 

7

 

8