สาระกงสุลน่ารู้ ฉบับที่ 10


                                                      Photo Credit: http://www.nbcnews.com/politic/2016

                     “ได้กรีนการ์ดมาแล้ว … ไม่อยากแห้ว ทำยังไงดี?”
                     สิทธิหน้าที่ และการรักษาสถานะของผู้ถือกรีนการ์ดอเมริกา

 

จากเนื้อหาเกี่ยวกับเอกสารใบเขียวสหรัฐฯ หรือ “กรีนการ์ด” (U.S. Green Card) ในสาระกงสุลน่ารู้ฉบับที่ผ่านมา
โดยมีหลายๆท่านที่ให้ความสนใจและติดตามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาทางช่องทางติดต่อของสถานทูตฯ จึงขอนำข้อมูลเพิ่มเติมมาแบ่งปันเพื่อท่านจะได้ทราบถึงสิทธิประโยชน์และข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีสิทธิถือกรีนการ์ด ในเนื้อหาต่างๆ มากขึ้น
ถ้าอย่างนั้น…ตามมาเลยค่ะ

คนที่มาอเมริกาด้วยวีซ่าถาวร (Immigrant Visa) เมื่อมาถึงแล้วก็จะได้กรีนการ์ดส่งมาให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ตอนที่ขอวีซ่า หลังจากได้รับการ์ดแล้ว ก็ควรต้องศึกษาถึงสิทธิหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องของผู้อยู่อาศัยถาวรว่าเราจะได้ หรือรับสิทธิประโยชน์ใดๆบ้าง สิทธิและหน้าที่ที่พึงทำของผู้อยู่อาศัยถาวรในอเมริกา (U.S. Permanent Resident) นั้นมีหลากหลาย และจะต้องมาคู่กันนะคะ คือเมื่อได้สิทธิแล้ว ย่อมมีหน้าที่ตามติดมาเป็นเงาตามตัว สิทธิที่ท่านพึงได้รับ แบ่งเป็นข้อย่อย สังเขปดังนี้ …

• มีสิทธิอยู่อาศัยถาวรทุกพื้นที่ในอเมริกา …Live and work permanently anywhere in U.S. เอนจอยยัวร์ไลฟ์ค่ะ
• มีสิทธิขอยื่นเรืองเป็นพลเมืองอเมริกันเมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน
• มีสิทธิขอวีซ่าให้กับสามี/ภรรยา หรือบุตรที่ยังไม่แต่งงาน ให้มาอาศัยในอเมริกา … ค่ะ มาคนเดียวได้ยังไง รักจริงอย่าทิ้งกันนะคะ
• สามารถใช้สิทธิขอเลขประจำตัวพลเมืองสหรัฐฯ Social Security, Supplemental Security Income and Medicare Benefits ซึ่งเลขประจำตัวมีความจำเป็นสำหรับการยื่นเสียภาษี และเป็นเอกสารสำคัญเพื่อการสมัครงาน รวมถึงรับสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุ เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.socialsecurity.gov

usa-girl-greencard-am * สามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์ในอเมริกาได้
• สามารถขอใบขับขี่ของรัฐที่ตนอาศัยอยู่ จะได้พากันไปเที่ยวได้ทั่วไงคะ
• สามารถเดินทางออกจากอเมริกาและเดินทางกลับเข้ามาอีกได้        (แบบมีเงื่อนไข)
• มีสิทธิเข้าเรียนในโรงเรียนหรือวิทยาลัยของรัฐ .. เผื่อได้เรียน รร. ท๊อปเท็นกับเค้าบ้างไรบ้าง
• มีสิทธิเข้าทำงานในบางแผนกของกองทัพสหรัฐได้ … วันทยาหัตถ์!

** มีสิทธิแล้ว ก็มีหน้าที่ต่อนะค่ะ ในฐานะผู้อยู่อาศัยถาวร ท่านมีหน้าที่สังเขป ดังต่อไปนี้ :
• ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น กฎหมายประจำรัฐ และกฏหมายระดับประเทศ
• ชำระภาษี 3 หมวด Federal, State and Local income taxes … อันนี้ไม่ควรเลี่ยงนะคะ
• เข้าร่วมเกณฑ์ทหาร ถ้าท่านเป็นชาย อายุระหว่าง 18-26 ปี จะอกกี่ศอกก็เข้าร่วมได้ค่ะ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.sss.gov
• รักษาสถานภาพของการอยู่อาศัยถาวรอย่างเคร่งครัด รวมถึงการคำนวนจำนวนวันที่ท่านประสงค์จะเดินทางออกนอกประเทศด้วย ท่านควรคำนึงถึงข้อกำหนดในการเดินทาง จะออกนอกสหรัฐกี่ครั้งก็ได้ แต่ไม่ควรเกิน 210 วันต่อปี เพราะจะทำให้ขาดคุณสมบัติ อาจโดนระงับสิทธิได้ หรืออาจส่งผลกระทบทำให้การส่งเอกสารการยื่นขอเป็นพลเมืองอเมริกัน (Apply for U.S. Citizen) เกิดความล่าช้าได้ในอนาคต เพราะมีประวัติบกพร่องในการรักษาสถานะของการอยู่อาศัยถาวร … นับวันให้ดีค่ะ อย่าให้เกินนะคะ

ขอย้ำว่าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการเดินทางออกนอกประเทศ เกี่ยวกับแบบฟอร์ม “re-entry permit, using Form I-131 หรือยื่นเรื่องแจ้งรักษาสิทธิก่อนการขอสิทธิเป็นพลเมืองอเมริกัน โดยยื่นแบบฟอร์ม “Application to Preserve Residence for Naturalization Purposes”, using Form N-470 ก่อนการเดินทางออกนอกประเทศ และหากจำเป็นต้องออกนอกสหรัฐฯ เกิน 12 เดือน ต้องทำเรื่องขออนุญาตเป็นพิเศษผ่านทาง USCIS ก่อนการเดินทาง … ไม่เช่นนั้น อาจต้องไปนับ 1 กันใหม่ค่ะ อย่าดีกว่า
ลืมเสียดีกว่าค่ะ …
• พกบัตรแสดงสถานะการอยู่อาศัยในอเมริกาของคุณติดตัวไว้เสมอ เจ้าหน้าที่รัฐเรียกหา เราก็ยกบัตรชูหรา “เราก็มีนะจ๊ะ!”
• ควรแจ้งเปลี่ยนที่อยู่เมื่อมีการย้ายที่อยู่ใหม่ภายใน 10 วัน ต่อหน่วยงาน “Department of Homeland Security (DHS)”
ทางออนไลน์ หรือส่งแบบฟอร์ม ตามความสะดวก

หลายท่านที่เริ่มต้นการใช้สิทธิของผู้ถือใบเขียว อาจต้องการทราบข้อมูลเชิงลึกในอีกหลายข้อ และอาจต้องการรวบรวมไว้ศึกษาในอนาคต เกี่ยวกับข้อปฏิบัติตน รวมทั้งหน้าที่ สิทธิประโยชน์ต่างๆ จึงขอแนะนำให้คุณๆ ลองท่องเว็บทางการสหรัฐฯ ของหน่วยงาน www.uscis.gov/howdoi หัวข้อ “How do I” ในหัวข้อนี้ได้สร้างคู่มือพร้อมอ่านไว้แล้ว คู่มือ M-618 “Welcome to the United States: A Guide for New Immigrants”
สำหรับท่านใดที่มีคำถามเฉพาะ สามารถโทรสอบถามได้โดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์ USCIS Customer Service at: 1-800-375-5283
เช่นกันค่ะ

รายละเอียดเว็บไซด์ที่น่าสนใจ และข้อมูลสำคัญควรทราบสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเข้ามาพำนักในประเทศสหรัฐอเมริกา

Key USCIS forms referenced
in this guide
              Form #                             
Welcome to the United States: A Guide for New Immigrants               M-618
Application for Travel Document                I-131
Application to Preserve Residence for Naturalization Purposes                N-470

 

Other U.S. Government Service-Click or Call
General Information www.usa.gov 1-800-333-4636
New Immigrants www.welcometoUSA.gov
U.S. Dept. of State www.state.gov 1-202-647-6575
U.S. Social Security www.ssa.gov 1-800-772-1213
U.S. Selective Service www.sss.gov 1-847-688-6888
U.S. Internal Revenue Service www.irs.gov 1-800-829-1040


ฝ่ายงานกงสุลขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสาระกงสุลน่ารู้ และคำติชม รวมถึงข้อแนะนำมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ
แล้วพบกันฉบับหน้า กับเนื้อหาสาระตามสไตล์คนไทยในต่างแดนกันนะคะ

ณัฐพร ซิมเมอร์แมน
29 สิงหาคม 2559
consularpr@thaiembdc.org

*******************************

ย้อนอ่าน :
บทความ สาระกงสุลน่ารู้ ฉบับที่ 9: “กรีนการ์ดมาลุยเดี่ยว ใบเขียวสหรัฐ ข้อควรรู้ และสิทธิประโยชน์เบื้องต้น”