นายกรัฐมนตรีพบหารือกับประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ พอล ไรอัน เพื่อผลักดันความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ทั้งด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ


เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้พบหารือกับนาย พอล ไรอัน สส.จากมลรัฐวิสคอนซิลและประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เกี่ยวกับแนวทางการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐฯ ทั้งด้านความมั่่นคงและเศรษฐกิจ
ในการหารือที่ห้องทำงานของประธานสภาผู้แทนราษฎรในตึกรัฐสภาสหรัฐฯ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความท้าทายต่างๆ ในเอเชีย และความสำคัญของความเป็นพันธมิตรระหว่างไทยกับสหรัฐฯ
นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ สำหรับมิตรภาพต่อประชาชนไทยและการสนับสนุนให้ความเป็นพันธมิตระหว่างไทยและสหรัฐฯ มีึความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น

Featured Videos

Latest Tweets

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

22-Jan-201922-Jan-2019
ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015