ประกาศ เวลาการให้บริการฝ่ายกงสุล สำนักงานประจำกรุงวอชิงตัน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ขอแจ้งเวลาให้บริการด้านกงสุล ดังนี้
* Walk in Service / ยื่นเอกสารด้วยตนเอง : ให้บริการระหว่างเวลา 09.00-12.00น. (9-12pm.) EST.
* Phone Service / ให้บริการสอบถามทางโทรศัพท์ : ให้บริการระหว่างเวลา 13.30-17.00น. (1.30-5pm.) EST.

โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลการติดต่อราชการเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://thaiembdc.org/

Featured Videos

Latest Tweets

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

22-Jan-201922-Jan-2019
ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015