เอกอัครราชทูตวีรชัยยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อนายโดนัลด์ เจ. ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เอกอัครราชทูตวีรชัย พลาศรัย ได้เข้ายื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อนายโดนัลด์ เจ. ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกา ณ ทำเนียบประธานาธิบดี กรุงวอชิงตัน (Official White House Photo by Joyce N. Boghosian)

 

 

 

Latest Tweets

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

23-Feb-201922-Feb-2019
ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015