ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์บุคคลช่วยปฏิบัติงานจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์บุคคลช่วยปฏิบัติงานจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร