ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นบุคคลดูแลอาคารสถานเอกอัครราชทูตฯ (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๑ อัตรา

 

ดาวน์โหลดประกาศ:ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นบุคคลดูแลอาคารสถานเอกอัครราชทูตฯ (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๑ อัตรา