ประกาศขอเชิญชาวไทยร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ขอเรียนเชิญชุมชนชาวไทยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. (13440 Layhill Rd., Silver Spring, MD 20906) ในวันอาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ดังนี้
เวลา ๑๐.๐๐ น.               พิธีเจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น.               พิธีทำบุญตักบาตรและถวายเพลแด่พระ ภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เวลา ๑๒.๐๐ น.               ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
 
การแต่งกาย
ข้าราชการ เครื่องแบบปกติขาว
ประชาชน สุภาพบุรุษ ชุดผ้าไทยโทนสีเหลือง
สุภาพสตรี ชุดผ้าไทยโทนสีเหลือง