ประกาศรับสมัครตำแหน่งเสมียน จำนวน ๑ อัตรา และผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านสารนิเทศและวัฒนธรรม) จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเสมียน จำนวน ๑ อัตรา และ ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านสารนิเทศและวัฒนธรรม) และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แถลงข่าว จำนวน ๑ อัตรา

อ่านประกาศ
ดาวน์โหลดใบสมัคร

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

07-Apr-202006-Apr-2020

 

ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015