ประกาศรับสมัครตำแหน่งเสมียน (ฝ่ายการเมือง) จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเสมียน (ฝ่ายการเมือง)

จำนวน ๑ อัตรา

อ่านประกาศ
ดาวน์โหลดใบสมัคร

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

06-Apr-202006-Apr-2020

 

ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015