ข้อมูลโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)


Photo from CDC’s website

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) คือ

  • เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มโคโรนา ที่ทำให้มีไข้ และอาการระบบทางเดินหายใจ โดยส่วนใหญ่จะมีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อย และอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้
  • เชื้อสามารถติดต่อจากคนสู่คน ผ่านทางการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย และแพร่กระจายผ่านละอองเสมหะทางการไอจามของผู้ที่มีเชื้อ

แหล่งที่มาของข้อมูล:  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 

สถานการณ์ปัจจุบัน

Photo from CDC as of March 5, 2020

Coronavirus live map update by Johns Hopkins

ข้อแนะนำการเดินทาง (Travel Advisory)  

สามารถติดตามข้อแนะนำการเดินทางได้ที่เว็บไซต์

 

พัฒนาการที่สำคัญ

1. ประกาศประธานาธิบดีสหรัฐฯ 31 ม.ค. 2563  ห้ามชาวต่างชาติเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาเป็นการชั่วคราว หากได้เดินทางไปประเทศจีน (ยกเว้นฮ่องกงและมาเก๊า) ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา  ยกเว้น   ผู้ถือกรีนการ์ด ผู้ที่มีคู่สมรสเป็นชาวอเมริกัน ผู้ที่ถือวีซ่าทางการทูต ฯลฯ นอกจากนี้ ได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯ (Secretary of Homeland Security) จัดให้มีการตรวจคัดกรองทางการแพทย์สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าสหรัฐฯ รวมทั้งกำหนดให้มีการกักกันผู้ที่มีความเสี่ยงว่าจะติดเชื้อไวรัส (Quarantine)

2. เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ – ต้นเดือนมีนาคม 2563 สหรัฐฯ เพิ่มคำแนะนำการเดินทาง (Travel Advisory) เป็นระดับ 4 (Do not Travel) สำหรับการเดินทางไปอิหร่าน และบางพื้นที่ของเกาหลีใต้และอิตาลี

3. ชุมชนไทยในสหรัฐฯ สามารถติดตามพัฒนาการของสถานการณ์โรคดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ของ CDC (www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov) เฟซบุ๊กของสถานเอกอัครราชทูต www.facebook.com/Thaiconsulardc เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ www.thaiembdc.org/covid-19

 

คำแนะนำสำหรับบุคคลทั่วไป

1.คำแนะนำสำหรับประชาชน โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 

2. การป้องกันและการรักษา (CDC Prevention & Treatment) โดย Centers for Disease Control and Prevention 

  • หลีกเลี่ยงการติดต่อ/สัมผัสกับผู้ที่มีอาการป่วย
  • หลีกเลี่ยงการสัมผัส ตา จมูก และปาก
  • ล้างมืออย่างสม่ำเสอมด้วย ด้วยสบู่ และน้ำอย่างน้อย 20 วินาที

การล้างมืออย่างถูกวิธี ข้อมูลอ้างอิงจาก เว็บไซต์ CDC

 

3. WHO การป้องกันตนเองโดยองค์การอนามัยโลก

 

คำถามและคำตอบ (FAQ)

ท่านสามารถศึกษข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้ที่เว็บไซต์

*** หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วน (Hotline) ของสถานเอกอัครราชทูตฯ โทร (202)999-7690 หรือ protection@thaiembdc.org รวมทั้งขอให้ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลในแต่ละรัฐอย่างใกล้ชิด ***

 

 

ข้อมูลอ้างอิงจาก 

กรมควบคุมโรค Department of Disease Control, Thailand

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index_more.php

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐฯ (Centers for Disease Control and Prevention – CDC

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov