ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เรื่อง เลื่อนกำหนดจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๓ ณ เมืองดัลลัส รัฐเทกซัส

 

ดาวน์โหลด ประกาศเลื่อนกงสุลสัญจร Dallas, TX ๒๕๖๓

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

07-Apr-202006-Apr-2020

 

ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015