ประกาศขยายช่วงเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

.

เมื่อวันที่ 6  เม.. 2563  สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศฉบับที่ 2  ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 7  เมษายน 2563  เวลา 00.01  จนถึงวันที่ 18  เมษายน 2563  เวลา 23.59  . (เวลาประเทศไทย) ยกเว้นอากาศยานบางประเภท

สถานเอกอัครราชทูต  กรุงวอชิงตัน จึงประกาศแจ้งคนไทยในสหรัฐฯ ดังนี้

(1)  ขอให้คนไทยผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่ 7  – 18  เมษายน 2563  ชะลอการเดินทางออกไปก่อนเพื่อรอความชัดเจนจากรัฐบาลว่าจะบริหารจัดการจำนวนผู้ที่จะเดินทางกลับประเทศไทยอย่างไรต่อไป ซึ่งเมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับแจ้งแล้ว จะแจ้งให้ทราบในโอกาสแรกต่อไป

(2)  ขอเรียนอีกครั้งว่า คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย จะต้องเข้ารับการกักกันเฝ้าระวังโรค (Quarantine)  ในสถานที่ที่รัฐกำหนดเป็นเวลา 14  วัน รวมทั้งต้องยอมรับที่จะพักห้องคู่ระหว่างการกักกันตัวด้วย

(3)  สถานเอกอัครราชทูตฯ สถานกงสุลใหญ่  นครลอสแอนเจลิส สถานกงสุลใหญ่  นครชิคาโก และสถานกงสุลใหญ่  นครนิวยอร์ก ตระหนักดีว่ามาตรการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อกำหนดการเดินทางของท่าน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ทั้งในประเทศไทยและสหรัฐฯ เป็นไปอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ จึงขอแนะนำให้คนไทยอยู่ในที่พักอาศัย หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็น และปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข  (www.ddc.moph.go.th)  ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ  (www.cdc.gov)  และหน่วยงานในพื้นที่ที่ท่านพำนักอยู่

(4)  ขอให้ท่านติดตามข่าวสารจากทางเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต  (www.thaiembdc.org)   และของสถานกงสุลใหญ่ณนครลอสแอนเจลิส สถานกงสุลใหญ่  นครชิคาโก และสถานกงสุลใหญ่  นครนิวยอร์ก อย่างใกล้ชิด สำหรับคนไทยที่ตกค้างยังไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้และประสบปัญหาต้องการได้รับความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่อีเมล  consular@thaiembdc.org   และหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (Hotline)    (202) 999 7690    (202) 431 0882    (202) 465 0938    (202) 431 7766    หรือส่งข้อความทาง Facebook ที่  www.facebook.com/thaiconsulardc